Açıklamalarımız

Açıklamalarımız

Mağaza Ve Market İşçileri Sendikası Nedir?

Mağaza ve Market İşçileri Sendikası (Mağaza MArket-Sen) bir işçi sendikasıdır. Mağaza ve marketlerde çalışan işçilerin bir araya gelerek tüm haklarını ve çıkarlarını korur ve geliştirir. magaza_market221722534.webp

Mağaza ve marketlerden çalışan işçilerin sorunlarını en iyi burada çalışanlar bilebilir ve en doğru çözümü de yine çalışanlar verebilir. Bu nedenle Mağaza Market Sendikası, bu işkolunda çalışan işçiler tarafından kurulan ve işçilerin yönettiği bir sendikadır.

Mağaza ve  Market İşçileri Sendikası Ne Yapar?

Mağaza market çalışanlarının haklarına sahip çıkması ve daha fazla haklar elde edebilmesi için toplu iş sözleşmesi yapar.

İşçilerin sendikasını daha ileriye götürebilmesi için komiteler kurmasına öncülük eder. Komiteler ile işçilerin fikirlerini tartışmalarını sağlayacak demokratik katılımcı ortam yaratılacağını savunur.

Çalışan sendikalı üyelerin haklarını korumak için hukuksal destek verir.

Neden Sendikalı Olmalıyım?

Haklarını aramanın en iyi yolu birlik olmaktır. İşçiler birlik olur, ortak hareket ederse:

  • uzun çalışma sürelerinden kurtulabilir,
  • fazla mesaileri ödenebilir,
  • hak ettikleri ücretleri alabilir,
  • güvencesiz çalışma koşulları ortadan kalkabilir,
  • sosyal haklara sahip olabilir…

kısacası çalıştığımız yerlerde sorunlarımızı çözebilmenin, haklarımıza sahip çıkmanın yolu birlik olmaktan geçiyor. Sendikalar, iş yerlerinde birlik olmanın yasal aracıdır. Bu nedenle sendikalı olmalı, haklarımız için birlikte mücadele etmeliyiz.

Sendikalı Olursam Bana Ne Faydası Olur?

Toplu iş sözleşmesi hakkı kazanılan işyerlerinde, işçilerin haklarına sahip çıkmak ve daha fazla hak elde edebilmelerini sağlamak için bağlı bulunulan sendika patronla sözleşme imzalar. Bu sayede işçilerin çalışma koşulları ve maaşları iyileştirilmiş, hakları korunmuş, işten çıkarılma korkusu ve baskı olmadan çalışabileceği bir ortam yaratılmış ve daha fazla hak kazanılmış olur.

Toplu iş sözleşmesi hakkı henüz kazanılamayan işyerlerinde sendikalı işçiler için ise hukuksal destek verilir.

Sendikaya Üye Nasıl Olabilirim?

Sendika üyeliği e-devlet üzerinden yapılmaktadır.

1.   Telefon uygulaması veya internet üzerinde https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ adresine gidilerek TC kimlik no ve şifre ile giriş yapılır. İlk defa e-devlet girişi yapılacaksa öncelikli olarak herhangi bir PTT şubesinden e-devlet şifresi alınmalıdır.

2.   Giriş işlemi yapıldıktan sonra arama bölümüne “İşçi Sendikaları Üyelik İşlemleri” yazılır.

3.   Çıkan ekranın “Üyelik Başvuru” kutucuğunda bulunan 543 kodlu Mağaza Market-Sen seçilerek “Üyelik Başvurusu” butonuna tıklanır.

4.   Çıkan ekranda telefon, e-posta ve adres bilgileri doldurularak üyelik tamamlanır.

Sendikalı Olursam İşten Atılır Mıyım?

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 17. maddesine göre; 15 yaşını dolduran her işçi çalışmakta olduğu işkolunda kurulu bulunan sendikalara kimseden izin almaksızın özgürce üye olabilirler.

Aynı kanunun 25. maddesine göre de işçiler sendikaya üye olmaları veya iş saatleri dışında İşçi Sendikasının çalışmasına katılmaları nedeniyle işten çıkarılamaz veya herhangi bir nedenle farklı muameleye tabi tutulamazlar. Aksi takdirde; işveren işçiye tazminat ödemeye mahkum edilir.

Bir diğer yandan 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 18. Maddesi de işverenlerin haksız nedenlerle işten işçi çıkarmalarını yasaklar. Yürürlükteki iş güvencesi kanununa göre işveren işçiyi yeniden işe başlatmak veya tazminat ödemek zorundadır.

Türk Ceza Kanunu’nun 118. maddesine göre de; İşçinin Sendikaya üye olmasını engelleyen işveren ya da yetkilisi 6 aydan 2 yıla kadar hapis ile cezalandırılır.

Görüldüğü gibi işçinin sendikaya üye olma hakkı yasalar tarafından korunmuştur. İşverenin sendika üyeliği nedeniyle işten atması yasaktır ve attığı takdirde de cezası vardır.

Sendikalı Olursam Benden Para Alırlar Mı?

Sendikaya üye olduğunuzda toplu iş sözleşmesi yapılmadığı takdirde hiçbir ücret ödemezsiniz.

 


İlişkili İçerikler