İlkelerimiz

  • Mağaza Market-Sen mağaza market işçilerinin birliğini sağlamak için bu sektördeki çalışanlar tarafından kurulmuş bağımsız bir sendikadır.
  • Amacımız işçilerin sendikal birliğini kurmak, işçilerin haklarını almak ve işçilerin mücadelede özne olmasını sağlamaktır.
  • Mağaza Market-Sen başkanların değil işçilerin sendikasıdır. Mağaza Market-Sen’in tüm yönetim kurulları ve karar mekanizmaları işçilerin katılımıyla oluşur. Söz, yetki, karar hakkı işçilerindir.
  • Mağaza Market-Sen işçilerden aidat toplamaz. Sendikamızın kasasında biriktireceği bir paraya ihtiyacı yoktur. Somut ihtiyaçlarını el birliğiyle, dayanışmayla çözer.
  • Mağaza Market-Sen’in gönüllüleri, herhangi bir ücret almazlar. Sendikacılık bir meslek değildir. İşçilerin birliğini kurmak uzun soluklu bir mücadeledir. Sendika gönüllüleri, bu büyük mücadelenin içinde yer almak isteyenlerden oluşur.