Neden Sendikalı Olmalıyız?

Mağaza ve marketlerde çalışan işçiler artık kendi sendikasında, Mağaza Market Sendikası’nda birleşiyor. Mağaza Market-Sen’e üye olmaya ve gücümüzü büyütmeye davet ediyoruz.

Mağaza ve marketlerde yaşanan sorunlar, hak kayıpları çok büyük.

Uzun ve mesaisiz çalışma saatleri dayatılıyor.

Saatlerce ayakta kalıyor, iş yerindeki her işe koşturuyoruz. Az işçiyle çok iş düzeninde çalışmak zorunda bıakılıyoruz.

İşten atılma tehdidi altında çalışmaya zorlanıyoruz.

Ardı arkası gelmeyen baskıcı ve keyfi uygulamalara maruz bırakılıyoruz.

İşsizliğin başını alıp gittiği, yoksulluğun arttığı bu dönemde maaşlarımız yetmiyor, sürekli borçlanmak zorunda kalıyoruz.

Bu dertleri sadece birimizin değil, hepimizin derdi.

Dertler hepimizin ise derman da hepimiziz.

Marketlerde çalışan işçilerin sorunlarını çözecek olan yine mağaza ve market işçilerinin birliğidir. Mağaza mağaza, market market birlik olmaktır. Mağaza Market-Sen’de birlik olmak!

Biz bu birlikteliğin gücüne inanan mağaza ve marketlerde çalışan işçiler olarak bir araya geldik ve Mağaza Market Sendikası’nı kurduk.

Market işçisi arkadaşım, seni de aramıza, haklarımız için birlik olmaya davet ediyoruz.