Açıklamalarımız

Açıklamalarımız

Neden Mağaza Market Sendikası?

Mağaza ve marketlerde çalışan işçiler artık kendi sendikasında, Mağaza Market Sendikası’nda birleşiyor. 1220635404.webp

Mağaza ve marketlerde yaşanan sorunlar, hak kayıpları çok büyük.

Uzun ve mesaisiz çalışma saatleri dayatılıyor.

Saatlerce ayakta kalıyor, iş yerindeki her işe koşturuyoruz.

İşten atılma tehdidi altında çalışmaya zorlanıyoruz.

Ardı arkası gelmeyen baskıcı ve keyfi uygulamalara maruz bırakılıyoruz.

İşsizliğin başını alıp gittiği, yoksulluğun arttığı bu dönemde maaşlarımız yetmiyor, sürekli borçlanmak zorunda kalıyoruz.

Bu dertleri sadece birimizin değil, hepimizin derdi.

Dertler hepimizinse derman da hepimiziz.

Mağaza ve marketlerde çalışan işçilerin sorunlarını çözecek olan yine mağaza ve market işçilerinin birliğidir. Mağaza mağaza, market market birlik olmaktır.

Mağaza Market-Sen’de birlik.

Biz bu birlikteliğin gücüne inanan mağaza ve marketlerde çalışan işçiler olarak bir araya geldik ve Mağaza Market Sendikası’nı kurduk.

Bundan sonra haklarımızı almak, dertlerimize birlikte derman bulmak, birlikte hareket etmek için Mağaza Market-Sen’de birleşiyoruz.

Mağaza market işçisi arkadaşım, seni de aramıza, haklarımız için birlik olmaya bekliyoruz.


İlişkili İçerikler