Açıklamalarımız

Açıklamalarımız

Şok market patronlarını uyarıyoruz: Hasarlı işyerlerindeki tüm işçilerin ücretli izin hakkını alacağız!

Sendikamıza ulaşan Şok market işçileri, patronların hasarlı binalarda çalışan işçilere ücretsiz izin dayattığını açıkladı. Depreme rağmen patronların tıpkı Kod 29 gibi, ücretsiz izinleri de keyfi olarak kullandığını görüyoruz. Ancak işçi haklarını gasp etmek patronlar için bu kadar kolay olmayacak. şhok231004229.webp

Depremde en büyük yıkımı yaşayan kentlerden Hatay’da Şok market işçilerinin ücretli izin hakkını gasp ediyor. 

Sendikamıza ulaşan Şok market işçileri, patronların hasarlı binalarda çalışan işçilere ücretsiz izin dayattığını açıkladı. 

Depremin hemen ardından artçılar devam ederken Şok patronları işçileri hasarlı binalarda çalışmaya zorluyordu. Sendikamıza ulaşan onlarca Şok işçisinden buna dair birçok mesaj aldık, yayınladık. Şimdi aynı Şok patronları önceden görmezden geldikleri hasarlı binaları gerekçe göstererek işçileri ücretsiz izne çıkmaya zorluyor. 

Hükümetin çıkardığı “işten çıkarma yasağı”nın caydırıcılığı işte bu kadar. İşçi haklarını gasp etmek patronlar için bu kadar kolay olmayacak. Depreme, enkazlara, büyük acılara rağmen patronların tıpkı Kod 29 gibi, ücretsiz izinleri de keyfi olarak kullandığını görüyoruz. Depremden etkilenen, evlerini ve yakınlarını kaybeden işçiler, patronların insafına bırakılamaz. Tüm mağaza market işçilerini yalnız yürümemeye, sendikaları Mağaza Market Sen'de birleşmeye çağırıyoruz. 

Mağaza Market Sen, 

- Depremden etkilenen işçilerin bu olağanüstü durum nedeniyle ücretli izne çıkma hakları ve, ücretsiz izin dayatmasının yasaklanması için

- Hasarlı bina nedeniyle kapanan ve ücretli izni karşılayamayan işyerlerinde  işçilerin ücretlerininin gasp edilmesine karşı, gereken durumlarda devletin sadece işçilerin zararını karşılaması koşuluyla ücretli izin koşullarını sağlanması için

- Deprem bölgesindeki tüm hasarlı iş yerlerinin bilime uygun şekilde tespit edilmesi ve gereken önlemlerin alınması için

- Deprem bölgesini kapsayan 11 il için çıkarılan “işten çıkarma yasağının” işçiler lehine kesin hükümler eklenerek güncellenmesi, sendika ve meslek örgütleri tarafından denetlenmesi için

Patronların hak gasplarına, fırsatçılığına engel olmak için tüm market işçilerini birlik olmaya çağırıyor. 


Mağaza Market-Sen
Şok İşçileri Koordinasyonu


İlişkili İçerikler